สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

อบรมฟรี!!!! หลักสูตรประกาศนียบัตรพนักงานให้การดูแล (Nurses’ aides/Caregivers)

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

เปิดรับสมัครผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตร "ประกาศนียบัตรพนักงานให้การดูแล (Nurses’ aides/Caregivers)"

เพื่อผลิตบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถที่จะประกอบอาชีพดูแลช่วยเหลือบุคคลผู้มีภาวะพึ่งพิงที่ช่วยเหลือตัวเองได้บ้างบางส่วน เช่น ผุ้สูงอายุ ผู้พิการ เป็นต้น
เรียนฟรี!!! ภาคทฤษฎี และฝึกภาคปฏิบัติในสถานที่จริง จากคณาจารย์ ผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นระยะเวลา 4 เดือน

คุณสมบัติ
– มีอายุระหว่าง 18-50 ปี
– การศึกษาขั้นต่ำมัธยมศึกษาตอนต้น หรือเทียบเท่า
– มีสุขภาพแข็งแรง

สนใจที่จะเข้ารับการอบรม ติดต่อสมัครพร้อมยื่นเอกสารโดยตรงที่สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา หรือสมัครผ่าน QR Code ตั้งแต่บัดนี้ – 15 สิงหาคม 2564

รับจำนวนจำกัด 20 คนเท่านั้น!!!

รายละเอียดเพิ่มเติม
ศูนย์บริการวิชาการ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา https://www.facebook.com/AcademicServiceCentreCDTI

 

Picture of Hello Mountain

Hello Mountain

Mountain Studio Team
ข่าวสารอื่นๆ ที่น่าสนใจ
ระดับปริญญาตรี