สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

รับมอบสิ่งของและวัตถุดิบสำหรับประกอบอาหารกล่อง

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

เมื่อวันที่  22 มิถุนายน พ.ศ. 2564 ดร.นวลอนงค์  ธรรมเจริญ ผู้อำนวยการโรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพ รับมอบขนมวุ้นมะพร้าวน้าหอม อบควันเทียน หวานน้อยเพื่อสุขภาพ (เป็นแบบตุ๊กตาและดอกไม้ ) จำนวน 69 กล่อง จากคุณพัชรพรรณ เดชประดิยุทธ์ วินมูน (นักเรียนเก่ารุ่น 20 ) เพื่อมอบให้กับสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา สำหรับประกอบอาหารกล่องให้กับบุคลากรทางการแพทย์ต้านภัย COVID- 19 และจิตอาสาทำอาหารกล่อง ซึ่งประกอบด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู อาจารย์ นักศึกษา ตัวแทนสมาคมศิษย์เก่าจิตรลดา ในพระราชูปถัมภ์ ฯ เป็นตัวแทนหมุนเวียนกันนำไปมอบสนับสนุนให้แก่โรงพยาบาลเป้าหมายในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร และในเขตพื้นที่ปริมณฑล ณ โรงพยาบาลสนามบ้านวิทยาศาสตร์สิรินธรเพื่อคนพิการ สถาบันวิทยาการ สวทช. อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

Picture of Hello Mountain

Hello Mountain

Mountain Studio Team
ระดับปริญญาตรี