สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

ประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการพื้นที่อาคารของสถาบัน

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2564 ดร.ชนะวัฒน์ บุนนาค รองอธิการบดี เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการพื้นที่อาคาร โครงสร้าง ระบบสาธารณูปโภคและครุภัณฑ์ติดอาคาร ครั้งที่ 1/2564 ณ ห้องประชุมสภาสถาบัน อาคาร 60 พรรษา ราชสุดาสมภพ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา (604) มีวัตถุประสงค์เพื่อดำเนินการบริหารพื้นที่และการปรับปรุงอาคาร โครงสร้าง ระบบสาธารณูปโภคและครุภัณฑ์ติดอาคาร ให้เป็นไปด้วยความคุ้มค่าและเหมาะสม สอดคล้องกับการใช้งานของบุคลากรและเกิดประสิทธิภาพและเป็นประโยชน์สูงสุดแก่สถาบัน

ปภาภรณ์/ข่าว

 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

Picture of Hello Mountain

Hello Mountain

Mountain Studio Team
ระดับปริญญาตรี