สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา

รับมอบเงินสมทบทุน

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2564 รศ.ดร.คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ อธิการบดี รับมอบเงินสมทบทุนจัดทำอาหารกล่องแก่บุคลากรทางการแพทย์ช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 จากชมรมผู้สูงอายุ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดยมี ผศ.นงนารถ ชัยรัตน์ ประธานชมรมผู้สูงอายุ เป็นตัวแทนมอบเงินสมทบทุน ณ ห้องประชุมสภาสถาบัน อาคาร 60 พรรษา ราชสุดาสมภพ (604) สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา

 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

ระดับปริญญาตรี