สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

รับมอบเงินสมทบทุน

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2564 รศ.ดร.คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ อธิการบดี รับมอบเงินสมทบทุนจัดทำอาหารกล่องแก่บุคลากรทางการแพทย์ช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 จากชมรมผู้สูงอายุ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดยมี ผศ.นงนารถ ชัยรัตน์ ประธานชมรมผู้สูงอายุ เป็นตัวแทนมอบเงินสมทบทุน ณ ห้องประชุมสภาสถาบัน อาคาร 60 พรรษา ราชสุดาสมภพ (604) สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา

 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

Picture of Hello Mountain

Hello Mountain

Mountain Studio Team
ข่าวสารอื่นๆ ที่น่าสนใจ
ระดับปริญญาตรี