สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

รับมอบผักอินทรีย์

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2564 รศ.ดร.คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ อธิการบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร รับมอบวัตถุดิบพร้อมเงินสนับสนุนการจัดทำอาหารกล่องแก่บุคลากรทางการแพทย์ช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 จากคุณเมธัญญ์สิณี พลจันทร์ ประธานชมรมแม่บ้านศูนย์รักษาความปลอดภัยและคณะชมรมแม่บ้านศูนย์รักษาความปลอดภัย, คุณฐาปณีย์ ชุณหไชยพันธ์ ผู้ว่าการไลออนสากลภาค310E และคุณสุวลักษณ์ เสนาะจิต ผู้อำนวยการเขตบริหารธุรกิจ สาขาสำนักงานเขตธุรกิจ สาขาสมุทรปราการธนาคาร ttb ณ อาคาร 611 โรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา โดยวัตถุดิบที่รับมอบได้แก่ผักอินทรีย์ จากโครงการ "AFSC Farm 2 Family" สู่โรงครัวพระราชทาน ไข่ไก่ น้ำพืช และกุ้งขาวแวนนาไม

 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

Picture of Hello Mountain

Hello Mountain

Mountain Studio Team
ระดับปริญญาตรี