สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

ชี้แจงงบประมาณ กมธ.สส.

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2564 รศ.ดร.คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ร่วมชี้แจงงบประมาณปี 2565 ต่อ กมธ.สส. (ออนไลน์) ณ ห้องรับรองท่านผู้หญิงอังกาบ บุณยัษฐิติ อาคาร 60 พรรษา ราชสุดาสมภพ (604) สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา

 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

Picture of Hello Mountain

Hello Mountain

Mountain Studio Team
ระดับปริญญาตรี