สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

ส่งมอบวัตถุดิบพระราชทานแก่โครงการ “อว.พารอด”

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI
 

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดาส่งมอบวัตถุดิบพระราชทานแก่กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) สำหรับโครงการ อว.พารอด

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดามอบวัตถุดิบประกอบอาหารแก่กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) สำหรับโครงการ อว.พารอด จากพระราชปณิธานของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี นายกสภาสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ในการช่วยเหลือพสกนิกรชาวไทยให้มีคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี อันเป็นต้นแบบในการทำความดีช่วยเหลือผู้อื่น สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดาจึงได้ร่วมสนับสนุนวัตถุดิบในโครงการ อว.พารอด ณ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา สำนักพระราชวัง สนามเสือป่า สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดาโดย รศ.ดร.คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา เป็นผู้แทนมอบวัตถุดิบสำหรับประกอบอาหาร ได้แก่ ไข่ไก่ จำนวน 3,000 ฟอง, เห็ดเข็มทอง จำนวน 300 กิโลกรัม, เป็ดสด จำนวน 500 ตัว, กระเทียมจากจังหวัดแม่ฮ่องสอน จำนวน 20 กิโลกรัม, ผลิตภัณฑ์จากเนื้อปลา ข้าวสาร วุ้นเส้น น้ำดื่ม หน่อไม้สดนึ่ง กุ้งขาวแวนนาไม น้ำปลา บะหมี่กึ่งสำเร็จรูปและเครื่องปรุงรส แก่กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดยมี ศ.นพ.สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นผู้รับมอบเพื่อใช้ในการประกอบอาหารในโครงการ อว.พารอด ช่วยเหลือผู้ป่วยและชุมชนจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)

 

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

Picture of Hello Mountain

Hello Mountain

Mountain Studio Team
ระดับปริญญาตรี