สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

ขอแสดงความยินดีกับท่านอธิการบดีในโอกาสได้รับรางวัล “Distinguished Contribution Award”

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ในโอกาสได้รับรางวัล "Distinguished Contribution Award" ด้านการอุทิศตนและการมีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษาวิทยาศาสตร์ในภูมิภาคเอเชียตะวันออก จาก East-Asian Association for Science Education โดยเป็นรางวัลสำหรับนักวิทยาศาสตร์ นักวิจัยและนักวิชาการที่อุทิศตนเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

 

Picture of Hello Mountain

Hello Mountain

Mountain Studio Team
ระดับปริญญาตรี