สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

มอบวัตถุดิบพระราชทาน แก่โรงพยาบาลสนาม

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา มอบวัตถุดิบประกอบอาหาร แก่ โรงพยาบาลสนามองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี จากพระราชปณิธานของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี นายกสภาสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ในการช่วยเหลือพสกนิกรชาวไทยให้มีคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี อันเป็นต้นแบบในการทําความดีช่วยเหลือผู้อื่น สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดาจึงได้ร่วมสนับสนุนวัตถุดิบแก่โรงพยาบาลสนามองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี โดยสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา โดย ดร.นวลอนงค์ ธรรมเจริญ ผู้อํานวยการโรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา เป็นผู้แทนมอบวัตถุดิบสําหรับประกอบอาหาร ได้แก่ ไข่ไก่สดพระราชทาน จํานวน 2,400 ฟอง, ข้าวสาร THAI JASMINE RICE จํานวน 22 ถุง, ข้าวสาร SIAM PURE RICE จํานวน 40 ถุง, วุ้นเส้น จํานวน 20 กิโลกรัม, น้ำปลา จําวน 24 ขวด, บะหมี่กึ่งสําเร็จรูป จํานวน 3,600 ห่อ, ซอสหอยนางรม จํานวน 48 ขวด, เต้าเจี้ยว จํานวน 48 ขวด, ซีอิ๊วขาวเห็ดหอม จํานวน 24 ขวด, เครื่องผัดกะเพรา จํานวน 144 ขวด, เครื่องปรุงรสน้ำพริกแกงเขียวหวาน จํานวน 36 กระปุก, เครื่องปรุงรสน้ำพริกแกงเผ็ด จํานวน 144 ขวด และเส้นเล็ก จํานวน 70 กิโลกรัม โดยมีพลอากาศเอกสักก์สกล แสงสุกรัตน์วดี ประธานที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี เป็นผู้รับมอบเพื่อนําไปประกอบอาหารช่วยเหลือผู้ป่วยที่พักรักษาตัวที่บ้านและชุมชนช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

Picture of Hello Mountain

Hello Mountain

Mountain Studio Team
ระดับปริญญาตรี