สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

ขอแสดงความยินดีกับคุณสุทธิพงษ์ สุริยะ

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ขอแสดงความยินดีกับคุณสุทธิพงษ์ สุริยะ ในโอกาสได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ “ค่าของแผ่นดิน” ด้านการส่งเสริมศาสนาและวัฒนธรรม จากคณะกรรมการเอกลักษณ์ของชาติ สำนักนายกรัฐมนตรี

 

Picture of Hello Mountain

Hello Mountain

Mountain Studio Team
ระดับปริญญาตรี