สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

หารือทางวิชาการ

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2564 รศ.ดร.คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ อธิการบดี เป็นประธานในการหารือทางวิชาการกับคุณธันยวัฒน์ จิตติพลังศรี ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท ซัยโจ เด็นกิ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ณ ห้องประชุม ชั้น 4 อาคาร 611 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา เพื่อวางแนวทางเริ่มต้นในการสร้างความร่วมมือทางวิชาการในอนาคต เช่น การส่งนักเรียน นักศึกษาฝึกงาน สหกิจศึกษา เป็นต้น

ปภาภรณ์/ข่าว

Picture of Hello Mountain

Hello Mountain

Mountain Studio Team
ระดับปริญญาตรี