สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

มอบวัตถุดิบประกอบอาหาร

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

ในวันนี้ 23 กันยายน พ.ศ.2564 มูลนิธิร่วมกตัญญูเข้ารับไข่ไก่พระราชทานจาก สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  เพื่อนำไปประกอบอาหาร ณ โรงครัวมูลนิธิร่วมกตัญญู และนำส่งมอบให้แก่บุคลากรทางการแพทย์และผู้ป่วยที่มารักษาตัว ณ โรงพยาบาลสนาม ฯ หรือในชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ณ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา เขตดุสิต กรุงเทพฯ

ชาติภักดิ์/ข่าว

 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

Picture of Hello Mountain

Hello Mountain

Mountain Studio Team
ระดับปริญญาตรี