สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

จัดอบรม “การผลิตสื่อวีดิทัศน์​”

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

วันเสาร์ที่​ 25​ กันยายน​ 2564​ สำนักวิชาศึกษาทั่วไป​ จัดกิจกรรมอบรม "การผลิตสื่อวีดิทัศน์​" ให้กับคณะครูโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ​ และโรงเรียนวัดสมณานัมบริหาร​ จำนวน​ 70 คน​ ภายใต้โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่นโดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง​ โดย ผศ.ดร.สันทนีย์​ ผาสุข​ ได้กล่าวเปิดกิจกรรม​ ซึ่งกิจกรรมอบรมการผลิตสื่อวีดิทัศน์นี้มีคุณวิฑูรย์​ วรรณโย​ และคุณพิชิต​ ศรีกลับ​ เจ้าหน้าที่โสต​ทัศนูปกรณ์​ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา​ เป็นวิทยากร​ เพื่อนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการทำสื่อการเรียนการสอนต่อไป

 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

Picture of Hello Mountain

Hello Mountain

Mountain Studio Team
ระดับปริญญาตรี