สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

บรรยาย​ออนไลน์​ “การจัดการกับปัญหาทางจิตใจอย่างเหมาะสม”

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

เมื่อวันพฤหัสบดีที่​ 23 กันยายน 2564​ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดาจัดบรรยาย​ออนไลน์ให้นักศึกษาในหัวข้อ​ "การจัดการกับปัญหาทางจิตใจอย่างเหมาะสม" โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์​ ดร.ณัฐสุดา​ เต้พันธ์ หัวหน้าศูนย์สุขภาวะทางจิต​ คณะจิตวิทยา​ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย​ ทำให้นักศึกษาได้ความรู้​ ความเข้าใจ​เกี่ยวกับปัญหาทางจิตใจ​ การรู้ทันความคิดของตนเอง​ และเลือกรูปแบบการเผชิญปัญหาต่าง ๆ​ ได้อย่างเหมาะสม

 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

Picture of Hello Mountain

Hello Mountain

Mountain Studio Team
ระดับปริญญาตรี