สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

การขึ้นทะเบียนบัณฑิต นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2563

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

การขึ้นทะเบียนบัณฑิต นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2563 ขึ้นทะเบียนบัณฑิตในระบบ REG (เมนูผลการแจ้งสำเร็จการศึกษา) ระหว่างวันที่ 1 – 10 ตุลาคม 2564 เว็บไซต์งานทะเบียนและวัดผล (https://reg.cdti.ac.th)

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร : 0-2280-0551 ต่อ 3295, 3296

 

Picture of Hello Mountain

Hello Mountain

Mountain Studio Team
ข่าวสารอื่นๆ ที่น่าสนใจ
ระดับปริญญาตรี