สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

รับมอบภาชนะบรรจุอาหารจากกระทรวงแรงงาน

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2564 ณ อาคาร 611 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา รศ.ดร.คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ อธิการบดี รับมอบภาชนะบรรจุอาหาร จำนวน 20 ลัง จากกระทรวงแรงงาน สำหรับใช้ในการบรรจุอาหารเพื่อนำไปมอบให้กับบุคลากรทางการแพทย์และผู้ป่วยในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 โดยมีนางเธียรรัตน์ นะวะมะวัฒน์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีกระทรวงแรงงาน เป็นผู้ส่งมอบ

ปภาภรณ์/ข่าว
 image 750x 6152ccb4d4f52 1 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI image 750x 6152cc8784139 1 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI image 750x 6152ccba2e1ea 1 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

Picture of Hello Mountain

Hello Mountain

Mountain Studio Team
ระดับปริญญาตรี