สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

ฉีดวัคซีนป้องกัน COVID – 19 (Sinopharm) โครงการ “VACC 2 School”

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI
 

เมื่อวันจันทร์ที่ 11 ตุลาคม 2564 เวลา 11.30 – 12.00 น. นางชุติมาวรรณ แก้วจำนงค์ รองผู้อำนวยการ ฝ่ายกิจการนักเรียน นักศึกษา นางจุฬาลักษณ์ คุปตรัตน์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ โรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา พร้อมด้วยคณะครู บุคลากรงานกิจการนักเรียน นักศึกษาจิตรลดาวิชาชีพ นำนักเรียนไปเข้ารับการการฉีดวัคซีนชิโนฟาร์ม ตามโครงการ “VACC 2 School” ของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เข็มที่ 1 ณ ศูนย์วัคซีนชิโนฟาร์มราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ บริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) (TOT อาคาร 9 ) ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) และเตรียมความพร้อมในการเปิดเรียนภาคที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ต่อไป
 

ชาติภักดิ์ / ข่าว

 

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

Picture of Hello Mountain

Hello Mountain

Mountain Studio Team
ระดับปริญญาตรี