สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

พิธีน้อมรำลึก

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2564 รศ.ดร.คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ อธิการบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร บุคลากรและตัวแทนนักศึกษา สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ร่วมพิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ ห้องเทพรัตนพิทยากร อาคาร 605 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา โดยในการนี้ รศ.ดร.คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ เป็นประธานในพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย จุดเครื่องทองน้อย ถวายสักการะพระบรมฉายาลักษณ์จากนั้นร่วมฟังพระธรรมเทศนา โดยมีพระสงฆ์จากวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามวรวิหาร พระอารามหลวง แสดงธรรมเทศนาจากนั้นคณะผู้บริหาร บุคลากรและตัวแทนนักศึกษาร่วมกันนั่งสมาธิถวายเป็นพระราชกุศล ร่วมถวายจตุปัจจัยและเครื่องไทยธรรมและกรวดน้ำ

 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

Picture of Hello Mountain

Hello Mountain

Mountain Studio Team
ระดับปริญญาตรี