สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

ขอแสดงความยินดีกับรร.จิตรลดาวิชาชีพ รับรางวัลสถานศึกษาปลอดภัย “ดีเด่น” ประจำปี 2564

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

ขอแสดงความยินดีกับ โรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา รับรางวัลสถานศึกษาปลอดภัย “ดีเด่น” ประจำปี 2564

วันจันทร์ที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2564 เวลา 09.30 น. รศ.ดร.คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ อธิการบดี สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา รับใบประกาศเกียรติคุณ “สถานศึกษาปลอดภัย ดีเด่น ประจำปี 2564” จากตัวแทนกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคาร 611 โรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพ และร่วมชมวีดิทัศน์นำเสนอกิจกรรมโครงการ “โรงเรียนความปลอดภัยต้นแบบ โรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพ” จากนั้นมอบของที่ระลึกและถ่ายภาพร่วมกัน ตัวแทนกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกล่าวแสดงความยินดีกับคณะทำงานโรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ในโอกาสได้รับรางวัลเกียรติบัตรดีเด่น ติดต่อกันเป็นปีที่ 4 และขอขอบคุณทุกความร่วมมือร่วมใจของผู้บริหาร คณะครู บุคลากร นักเรียนและนักศึกษาโรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา รวมถึงผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่ได้ร่วมกันสร้างความตระหนักด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมในการทำงานให้เกิดขึ้นภายในสถานศึกษา สร้างเครือข่ายความร่วมมือของการพัฒนาและรณรงค์ความปลอดภัยในสถานศึกษา รวมทั้งสร้างต้นแบบการดำเนินการปลอดภัยในสถานศึกษาส่งผลให้เกิดความภาคภูมิใจในครั้งนี้

ชาติภักดิ์ / ข่าว

 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

Picture of Hello Mountain

Hello Mountain

Mountain Studio Team
ระดับปริญญาตรี