สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

สจด. ส่งมอบนวัตกรรมตู้ล็อกเกอร์ปลอดเชื้อ

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

รศ.ดร.คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา กล่าวว่า ภายหลังจากที่สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้มอบทุนอุดหนุนการทำกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรมแก่สถาบันสำหรับสร้างนวัตกรรม "ตู้ล็อกเกอร์ปลอดเชื้อควบคุมผ่านสมาร์ทโฟน" ผศ.ดร.กนกวรรณ เรืองศิริ และคณะ ได้ทำการพัฒนาระบบและรูปแบบตู้อบฆ่าเชื้อให้มีความเหมาะสมกับการนำไปใช้งานจริงมากขึ้น

ปภาภรณ์/ข่าว

 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

Picture of Hello Mountain

Hello Mountain

Mountain Studio Team
ระดับปริญญาตรี