สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จถวายผ้าพระกฐิน วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามราชวรวิหาร

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

เนื่องในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศล ถวายผ้าพระกฐิน ณ วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามราชวรวิหาร พระอารามหลวง เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2564 ในการนี้ รศ.ดร.คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีจิตลด พร้อมด้วยคณะผู้บริหารร่วมเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ พร้อมร่วมโดยเสด็จพระราชกุศลถวายเงินทำบุญกฐินจากผู้มีจิตศรัทธาเพื่อเป็นการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา

 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

Picture of Hello Mountain

Hello Mountain

Mountain Studio Team
ระดับปริญญาตรี