สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

ปฐมนิเทศโครงการพนักงานให้การดูแล

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2564 รศ.ดร.คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ อธิการบดี สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา เป็นประธานในการปฐมนิเทศโครงการหลักสูตรประกาศนียบัตรพนักงานให้การดูแล "Nurses’ aides/Caregivers รุ่นที่ 2" ณ ห้องสิริธรพัฒนวิทย์ ชั้น 4 อาคาร 605 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา โดยในการนี้ รศ.ดร.คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ ได้กล่าวต้อนรับและเปิดโครงการอบรมพร้อมด้วยผู้บริหารและคณะดำเนินงานร่วมชี้แจ้งรายละเอียดการอบรมและหลักสูตร 

ปภาภรณ์/ข่าว

 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI image 750x 6182553ec506d 1 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI image 750x 6182554059073 1 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

Picture of Hello Mountain

Hello Mountain

Mountain Studio Team
ระดับปริญญาตรี