สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

สจด. ขยายพันธมิตร ร่วมหารือความร่วมมือทางวิชาการ มก.และขาบสไตล์

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา สร้างเครือข่ายพันธมิตรทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และบริษัท ขาบสไตล์ จำกัด ร่วมประชุมหารือความร่วมมือทางวิชาการเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ด้านอุตสาหกรรมอาหารในอนาคต รศ.ดร.คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา พร้อมด้วยคณะผู้บริหารร่วมต้อนรับ ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ อธิการดีมหาวิทยาเกษตรศาสตร์และคณะ พร้อมด้วยคุณสุทธิพงษ์ สุริยะ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ขาบสไตล์ จำกัด ณ ห้องประชุมสิริธรพัฒนวิทย์ อาคาร 605 สถาบันเทคโนโลยีสนามเสือป่า สำนักพระราชวัง 

ในโอกาสร่วมหารือความร่วมมือทางวิชาการด้านอุตสาหกรรมอาหาร โดย รศ.ดร.คุณหญิงสุมณฑา ได้กล่าวต้อนรับ พร้อมพูดคุยถึงแนวทางความร่วมมือเบื้องต้นเพื่อกำหนดทิศทางของการทำความร่วมมือในอนาคต ทั้งนี้เพื่อให้มีประสิทธิของการดำเนินงานและได้รับประสิทธิผลอันดี ทั้งนี้ท่านอธิการบดีได้มอบของที่ระลึกและนำชมส่วนจัดแสดงนิทรรศการ "CDTI Virtual Exhibition 2021" ซึ่งเป็นนิทรรศการจัดแสดงผลงานทางวิชาการสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมของครู อาจารย์ นักเรียนและนักศึกษาสถาบัน ศูนย์นวัตกรรม CDTI ห้องปฏิบัติการสมองกลฝังตัว และโรงงานอุตสาหกรรมอาหารต้นแบบ 

ปภาภรณ์/ข่าว

 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

Picture of Hello Mountain

Hello Mountain

Mountain Studio Team
ระดับปริญญาตรี