สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

งานประชุมวิชาการนานาชาติ iSTEM-Ed 2021  “Innovating STEM Education in The Digital Disruptive Era” โดยสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ร่วมกับสมาคมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า (ประเทศไทย) พร้อมแล้วที่จะให้ทุกท่านได้อัพเดทองค์ความรู้ทางด้าน STEM-Ed: วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์ ในวันที่ 10-12 พฤศจิกายน 2564 ทุกท่านสามารถเข้าร่วมพิธีเปิดและร่วมรับฟังปาฐกถาพิเศษจาก Keynote Speaker 

– Prof. Dr. Christina Hong อธิการบดีสถาบัน THEi เขตบริหารพิเศษฮ่องกง หัวข้อ STEM Education 4.0 – Skilling for Industry 4.0 ศาสตราจารย์ 
– ดร.ชูกิจ ลิมปิจำนงค์ ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หัวข้อ Mitigating Impact of COVID-19 Pandemic on Basic Education: A Case Study of Science, Mathematics and Technology Education in Thailand 
– รศ.ดร.คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ อธิการบดี ในหัวข้อ Trends in Post-COVID STEM Education

ผ่านทาง Live Facebook: สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
และช่อง Youtube: CDTI Channel สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
ในวันที่ 11 พฤศจิกายน ตั้งแต่เวลา 10:00 น. เป็นต้นไป

 

Picture of Hello Mountain

Hello Mountain

Mountain Studio Team
ระดับปริญญาตรี