สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา

กิจกรรม Workshop งาน “NST Fair Thailand”

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2564 รศ.ดร.อรรณพ ตันละมัย คณะบดีคณะบริหารธุรกิจ และคณะทีมงานออกบูทงาน "NST Fair Thailand" ของสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ได้นำผลงานนักศึกษาร่วมแสดงผลงานและจัดให้ทีมงานให้คำแนะนำข้อมูลเกี่ยวกับผลงานของนักศึกษาและแนะนำหลักสูตร คณะบริหารธุรกิจและคณะอื่น ๆ ที่ทางสถาบันฯ เปิดสอนพร้อมทั้งอธิบายรายละเอียดการรับสมัครเรียน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2565 สร้างความสนใจอย่างมากสำหรับผู้ที่ผ่านเข้ามาชมภายในบูทของสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา และในช่วงบ่ายได้ร่วมจัดกิจกรรม Workshop ให้ความรู้ในหัวข้อเรื่อง “อร่อยครบรส ตอน เรียนรู้รสชาติอาหารผ่านวัตถุดิบ” โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ คุณวนัสนันท์ กนกพัฒนางกูร ผู้อำนวยการ บริษัท Kin Academy และคุณอาทิตยา แซ่เจิง ผู้ช่วยวิทยากร ณ ห้อง Phoenix 3 อิมแพค เมืองทองธานี ในวันอาทิตย์ที่ 14 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.00 – 16.00 น.ได้รับความสนใจและสร้างแรงบันดาลจากผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมอบรมเป็นอย่างมาก ได้ร่วมสร้างสรรค์การเรียนรู้อาหารผ่านรสชาติ …หวาน เปรี้ยว เผ็ด มัน…จากวัตถุดิบของแต่ละภูมิภาคในประเทศไทยได้เป็นอย่างดีทำให้การกินมีอรรถรสยิ่งขึ้นจากกิจกรรม Workshop และสามารถสร้างการติดตามการอบรมดี ๆ แบบนี้ได้อีกในครั้งต่อไป

ชาติภักดิ์/ข่าว

 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

ระดับปริญญาตรี