สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

เฝ้าฯ รับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

ในโอกาสที่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดศูนย์เรียนรู้เกษตรนวัต สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ณ ศูนย์การเรียนรู้เกษตรนวัต ตำบลป่ายุบใน อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง โดย รศ.ดร.คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ อธิการบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสถาบันเฝ้าฯ รับเสด็จ ในการนี้ทอดพระเนตรวีดิทัศน์ความก้าวหน้าโครงการ ทรงกดปุ่มเปิดแพรคลุมป้ายศูนย์เรียนรู้เกษตรนวัต สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ทรงปลูกต้นราชพฤกษ์และทอดพระเนตรนิทรรศการ หลังจากนั้นเสด็จไปทอดพระเนตรแปลงนิเวศและพื้นที่เกษตรกรรม นิทรรศการสวนสมรมและนิทรรศการของนักเรียนและหน่วยงานต่างๆ จากนั้นฉายพระฉายาลักษณ์ร่วมกับคณะหน่วยงานราชการ คณะผู้บริหาร บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ผู้บริหารสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา โครงการหลักสูตรทวิศึกษาและนักเรียนหลักสูตรเกษตรนวัต 

 

ปภาภรณ์/ข่าว

 

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

Picture of Hello Mountain

Hello Mountain

Mountain Studio Team
ระดับปริญญาตรี