สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.

จัดแสดงผลงาน ในงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2564”

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ร่วมจัดแสดงผลงาน "ตู้อบฆ่าเชื้อไวรัสระบบไฮบริดควบคุมผ่าน RFID สำหรับสถานที่สาธารณะและชุมชน" ในงาน "มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2564" หรือ Thailand Research Expo 2021 งานเวทีระดับชาติที่นำเสนอผลงานวิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่มีคุณภาพ เพื่อเชื่อมโยงการบูรณาการองค์ความรู้ไปสู่การใช้ประโยชน์ในการพัฒนาประเทศทั้งมิติเชิงวิชาการ นโยบาย สังคม/ชุมชน และพาณิชย์/อุตสาหกรรม ซึ่งจัดโดย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ภายใต้ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ร่วมกับหน่วยงานเครือข่ายระบบวิจัยทั่วประเทศ โดยมีนักศึกษา นายเอกณัฐ ถุงทรัพย์ (พี่ตวนอี้) นายธนัช ว่องกสิกิจ (พี่หมู) นายนทีธร สุขรอด (พี่แม็ก) นายธราดล มายา (พี่เต้) หมุนเวียนเข้าประจำบูธเพื่อแนะนำผลงานให้ผู้ที่สนใจที่เข้ามาเยี่ยมชม ระหว่างวันที่ 22 – 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพมหานคร

 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

ระดับปริญญาตรี