สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

จัดแสดงผลงาน ในงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2564”

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ร่วมจัดแสดงผลงาน "ตู้อบฆ่าเชื้อไวรัสระบบไฮบริดควบคุมผ่าน RFID สำหรับสถานที่สาธารณะและชุมชน" ในงาน "มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2564" หรือ Thailand Research Expo 2021 งานเวทีระดับชาติที่นำเสนอผลงานวิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่มีคุณภาพ เพื่อเชื่อมโยงการบูรณาการองค์ความรู้ไปสู่การใช้ประโยชน์ในการพัฒนาประเทศทั้งมิติเชิงวิชาการ นโยบาย สังคม/ชุมชน และพาณิชย์/อุตสาหกรรม ซึ่งจัดโดย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ภายใต้ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ร่วมกับหน่วยงานเครือข่ายระบบวิจัยทั่วประเทศ โดยมีนักศึกษา นายเอกณัฐ ถุงทรัพย์ (พี่ตวนอี้) นายธนัช ว่องกสิกิจ (พี่หมู) นายนทีธร สุขรอด (พี่แม็ก) นายธราดล มายา (พี่เต้) หมุนเวียนเข้าประจำบูธเพื่อแนะนำผลงานให้ผู้ที่สนใจที่เข้ามาเยี่ยมชม ระหว่างวันที่ 22 – 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพมหานคร

 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

Picture of Hello Mountain

Hello Mountain

Mountain Studio Team
ระดับปริญญาตรี