สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.

แนะแนวออนไลน์

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2564 งานบริหารทั่วไปและสื่อสารองค์กร พร้อมด้วยตัวแทนคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คระบริหารธุรกิจ คณะเทคโนโลยีดิจิทัล และส่วนงานร่วมแนะแนวการศึกษาออนไลน์ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2565 รูปแบบ “Virtual Effect” ณ ห้องสตูดิโอ ชั้น 4 อาคาร 605 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา โดยได้รับความสนใจจากครู อาจารย์ และนักเรียนเป็นจำนวนมาก โดยมีโรงเรียนที่ร่วมการเข้าฟังแนะแนวออนไลน์จากทั่วประเทศ ได้แก่ โรงเรียนหนองขาหย่างวิทยา จ.อุทัยธานี โรงเรียนทหารอากาศอนุสรณ์ จ.นครสวรรค์ โรงเรียนบ้านโพซอ จ.แม่ฮ่องสอน โรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม จ.เชียงใหม่ เป็นต้น

ปภาภรณ์/ข่าว

ระดับปริญญาตรี