สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

ร่วมแสดงความจงรักภักดี

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2564 ดร.นวลอนงค์ ธรรมเจริญ ผู้อำนวยการโรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่และนักเรียน ร่วมแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐ ในการจัดกิจกรรมวางพานพุ่ม ถวายพระพรและร่วมน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 แห่งราชวงศ์จักรี ผู้ทรงมีพระปรีชาสามารถที่บำเพ็ญพระราชกรณีกิจในการทำนุบำรุงบ้านเมือง ทั้งในด้านการศาสนา การศึกษาและอื่น ๆ อีกมากมายที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติ ทั้งนี้เป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอัน โดยร่วมชมวิดีทัศน์พระราชกรณียกิจ รัชกาลที่ 9 และชมการแสดงตัวแทนนักเรียนร้องเพลงพระราชนิพนธ์อันไพเราะสร้างความภาคภูมิใจให้กับครู เจ้าหน้าที่ นักเรียนและตระหนักสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่เปรียบไม่ได้ และได้สร้างประโยชน์ในการเรียนรู้ให้กับนักเรียนเข้าใจประวัติศาสตร์ต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ได้เป็นอย่างดียิ่งขึ้นต่อไป ณ บริเวณชั้น 1 อาคาร 611 โรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา

ชาติภักดิ์ / ข่าว

 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

Picture of Hello Mountain

Hello Mountain

Mountain Studio Team
ระดับปริญญาตรี