สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

แนะแนวออนไลน์ ปีการศึกษา 2565 ให้กับนักเรียน โรงเรียนหอวัง

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

เมื่อวันพุธที่ 15 ธันวาคม 2564 นางจุฬาลักษณ์ คุปตรัตน์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ โรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา คณะครูทีมงานแนะแนวจิตรลดาวิชาชีพและงานสื่อสารองค์กร ร่วมจัดกิจกรรมแนะแนวการศึกษาให้ข้อมูลการเปิดรับสมัครสอบคัดเลือกนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) เข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประจำปีการศึกษา 2565 ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2564 – วันที่ 14 มกราคม 2565 และเป็นการนำเสนอทางเลือกที่มีความหลากหลายโดยคณะครูทีมงานแนะแนวจิตรลดาวิชาชีพ ในสาขาวิชาต่าง ๆ ทั้ง 9 สาขาวิชา ร่วมเป็นวิทยากรให้ข้อมูลและแนะนำความโดดเด่นหลักสูตรของสถาบันฯ ว่ามีทั้งระดับปวช. / ระดับปวส. และระดับปริญญาตรี ในรูปแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม Google Meet เพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการประกอบอาชีพในอนาคต และเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการเป็นส่วนหนึ่งของโรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพให้กับคณะอาจารย์ นักเรียนและผู้ปกครองโรงเรียนจิตรลดา จำนวนประมาณ 45 คน ในวันพุธที่ 15 ธันวาคม 2564 เวลา 08.45 – 09.45 น. ณ ห้อง Studio ชั้น 4 อาคาร 605 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา 

ชาติภักดิ์ / ข่าว

 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

Picture of Hello Mountain

Hello Mountain

Mountain Studio Team
ระดับปริญญาตรี