สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

หารือทางวิชาการ

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2564 ณ ห้องประชุมสภาสถาบัน อาคาร 60 พรรษา ราชสุดาสมภพ (604) รศ.ดร.คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ อธิการบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและคณาจารย์ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ร่วมหารือทางวิชาการกับบริษัท ซัยโจ เด็นกิ อินเตอร์เนชั่นแนล และสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ในหลักสูตรช่างเครื่องปรับคุณภาพอากาศสำหรับสถานพยาบาล รูปแบบหลักสูตรระยะสั้น Upskill / Reskill หลักสูตร ปวช. หลักสูตร ปวส. และหลักสูตรทวิภาคี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะ ช่างฝีมือ เพื่อติดตั้งและซ่อมบำรุง เครื่องปรับปรุงคุณภาพอากาศสำหรับสถานพยาบาล สร้างหลักสูตรมาตรฐานสำหรับช่างติดตั้งและช่างซ่อมบำรุง เครื่องปรับปรุงคุณภาพอากาศสำหรับสถานพยาบาลและสร้างมาตรฐานฝีมือแรงงาน และข้อสอบที่เป็นมาตรฐาน

ปภาภรณ์/ข่าว

Picture of Hello Mountain

Hello Mountain

Mountain Studio Team
ระดับปริญญาตรี