สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

ขอเชิญบุคลากรร่วมฟังการบรรยายเรื่อง “Introduction to Blockchain & Cryptocurrency” เพื่อเรียนรู้และเข้าใจสินทรัพย์ดิจิทัล

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

ขอเชิญบุคลากรร่วมฟังการบรรยายเรื่อง “Introduction to Blockchain & Cryptocurrency” เพื่อเรียนรู้และเข้าใจสินทรัพย์ดิจิทัล ทันความก้าวหน้าด้านการเงินและการลงทุน บรรยายโดย คุณธัญ รัษฎานุกูล วิทยากรจาก Up bit ในวันที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2565 เวลา 13.00 น. – 14.30 น. ผ่านทางระบบ Online Zoom Meeting โดยสามารถสแกน QR Code เพื่อร่วมรับฟังการบรรยาย

 

Picture of Hello Mountain

Hello Mountain

Mountain Studio Team
ข่าวสารอื่นๆ ที่น่าสนใจ
ระดับปริญญาตรี