สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

บรรยายออนไลน์ให้นักศึกษาในหัวข้อ “Introduction to Blockchain & Cryptocurrency”

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2565 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา จัดบรรยายออนไลน์ให้นักศึกษาในหัวข้อ "Introduction to Blockchain & Cryptocurrency" โดยคุณรวิช ไพบูลย์วรชาติ และคุณธัน รัษฎานุกูล บริษัท อัพบิท เอ็กเชนจ์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งได้มาถ่ายทอดความรู้ให้นักศึกษาได้เรียนรู้และเข้าใจสินทรัพย์ดิจิทัล ก้าวทันความก้าวหน้าทางด้านการเงินธุรกิจและการลงทุน อีกทั้งมีข้อควรระวังต่าง ๆ ในการเริ่มต้นของนักลงทุนหน้าใหม่และแนะนำช่องทางการเรียนรู้เพิ่มเติมซึ่งนักศึกษาสามารถนำไปปรับใช้ได้เป็นอย่างดี

 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

Picture of Hello Mountain

Hello Mountain

Mountain Studio Team
ระดับปริญญาตรี