สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

บรรยายออนไลน์ “สถานการณ์โรคโควิด-19 และการดูแลสุขภาพตนเอง”

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 13 มกราคม 2565 ฝ่ายกิจการนักเรียนและนักศึกษา สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา จัดกิจกรรมบรรยายออนไลน์ให้นักศึกษาในหัวข้อ​ "สถานการณ์โรคโควิด-19 และการดูแลสุขภาพตนเอง" โดย​นายแพทย์พรศักดิ์​ นิ้มวัฒนากุล ที่ปรึกษาด้านสุขภาพกายและจิต​ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา​ โดยบรรยายเกี่ยวกับการเกิดโรค​และการกลายพันธุ์​ การตรวจ​ ATK​ และ​ RT-PCR ข้อควรระวังต่าง ๆ​ ในการป้องกันดูแลตนเองและคนรอบข้าง​ การใช้สมุนไพร ตลอดจนระบบการส่งต่อเมื่อติดเชื้อ​ ซึ่งนักศึกษาสามารถนำไปปรับใช้ในการดูแลสุขภาพและการเฝ้าระวังตนเองได้

ปภาภรณ์/ข่าว

 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

Picture of Hello Mountain

Hello Mountain

Mountain Studio Team
ระดับปริญญาตรี