สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2565

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2565

จำนวน 3 คณะ

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
1. หลักสูตร 4 ปี สาขาวิชาวิศวกรรมเทคโนโลยีไฟฟ้า (รับผ่าน TCAS'65 คลิก!!)
เรียนทางด้านอาคารอัจฉริยะ ยานยนต์ไฟฟ้า และระบบควบคุมอุตสาหกรรมแบบอัตโนมัติ
– ได้เรียนเทคโนโลยีไฟฟ้าสำหรับระบบอาคารอัจฉริยะ
– ได้เรียนเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้า
– ได้เรียนเทคโนโลยีระบบควบคุมอัตโนมัติในอุตสาหกรรม

2. หลักสูตร 2 ปี สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ต่อเนื่อง)
(รับตรง สมัครได้ตั้งแต่ บัดนี้ – 10 พ.ค. 65 ได้ทุกวันผ่านระบบออนไลน์ของสถาบัน คลิก!!)
สำหรับคนทำงาน เรียนวันเสาร์-อาทิตย์
– ได้เรียนรู้เจาะลึกเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมจริง
– ได้เรียนกับอาจารย์ที่เชี่ยวชาญ และประสบการณ์จริง
– ได้ปฏิบัติงานจริง และเข้าทำงานกับธุรกิจชั้นนำของประเทศ
– มีทุนให้ สำหรับนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์
– มีโอกาสได้ทำงานเป็นผู้ประกอบการหรือเจ้าของกิจการ ผู้ดูแลระบบการผลิตในโรงงาน เป็นนักวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม นักวิเคราะห์และออกแบบระบบงาน นักพัฒนาระบบอัตโนมัติ ฯลฯ

คณะบริหารธุรกิจ
1. หลักสูตร 4 ปี สาขาอุตสาหกรรมอาหารและธุรกิจอาหารบริการ  (รับผ่าน TCAS'65 คลิก!!)
เฟ้นหาคนทำงานรุ่นใหม่ ป้อนธุรกิจอาหาร
– ได้เรียนรู้เจาะลึกด้านอาหาร และบริหารจัดการได้
– ได้เรียนกับอาจารย์ที่เชี่ยวชาญ และประสบการณ์จริง
– ได้ฝึกงานจริง และเข้าทำงานกับธุรกิจชั้นนำของประเทศ

2. หลักสูตร 4 ปี สาขาวิชาการเป็นผู้ประกอบการ  (รับผ่าน TCAS'65 คลิก!!)
– ได้เรียนศาสตร์พื้นฐานด้านบริหารธุรกิจ
– ได้เรียนการกำหนดแนวทางในการพัฒนาธุรกิจหรือปรับปรุงแนวคิดทางธุรกิจหรือสร้างธุรกิจใหม่ได้
– ได้เรียนวิเคราะห์ข้อมูลทางธุรกิจ
– ได้เรียนเขียนแผนธุรกิจและนำเสนอทางธุรกิจ
– ได้ฝึกในสถานประกอบการในสาขาที่เลือกได้

คณะเทคโนโลยีดิจิทัล
1. หลักสูตร 4 ปี สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์  (รับผ่าน TCAS'65 คลิก!!)
เรียนรู้การพัฒนาระบบสมองกลฝังตัว และวิศวกรรมข้อมูล สร้างทักษะในการพัฒนาซอฟต์แวร์พื้นฐานถึงขั้นมืออาชีพ การบริหารและการวิเคราะห์ปัญหาทางวิศวกรรม ระบบ IoT และ ระบบ Cloud ตั้งแต่พื้นฐานจนถึงออกแบบ
– ได้เรียนรู้เจาะลึกเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับดิจิทัล
– ได้เรียนกับอาจารย์ที่เชี่ยวชาญ และมีประสบการณ์ตรง
– ได้ฝึกงานจริง และเข้าทำงานกับธุรกิจชั้นนำของประเทศ

2. หลักสูตร 4 ปี สาขาวิชาการออกแบบดิจิทัลและเทคโนโลยี
(รับตรง สมัครได้ตั้งแต่ บัดนี้ – 10 พ.ค. 65 ทุกวันผ่านระบบออนไลน์ของสถาบัน คลิก!!)
– ได้เรียนการเขียนโปรแกรมสำหรับงานออกแบบ
– ได้เรียนออกแบบเว็บหรือโมบายแอปพลิเคชัน
– ได้เรียนการวางแผนการตลาดดิจิทัล
– ได้เรียนพัฒนาด้านมัลติมีเดีย 

……………………………………………………..

สมัครเรียนหรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ >>> https://reg.cdti.ac.th/registrar/apphome.asp
ทุนการศึกษาสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ดูรายละเอียดได้ที่ >>> ทุนการศึกษา

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

Picture of Hello Mountain

Hello Mountain

Mountain Studio Team
ระดับปริญญาตรี