สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “Sister School Agreement” 

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

เมื่อที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2565 รองศาสตราจารย์ ดร.คุณหญิง สุมณฑา พรหมบุญ อธิการบดี สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา พร้อมด้วย ผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากรของสถาบัน เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “Sister School Agreement” ผ่านระบบการประชุม ZOOM Meeting ระหว่าง สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา และสถาบัน Tanaka Educational Group (TEG) ประเทศญี่ปุ่น โดยมี Mr. Ryoichi Tanaka ประธานสถาบัน TEG และสถาบัน Kokusai Confectionary College พร้อมด้วย ผู้บริหารและคณาจารย์ของสถาบันร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนาม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมโครงการแลกเปลี่ยนนักเรียนนักศึกษาและองค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมอาหารระหว่างสองสถาบันและในเบื้องต้นสถาบัน TEG เสนอที่จะจัดคณะนักเรียน ระดับเทียบเท่า ปวช. 2 และ 3 พร้อมครูปละผู้บริหาร รวมจำนวน 25 คน เดินทางมายังสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดาในช่วงเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2565 เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ศิลปะการประกอบอาหารไทยและญี่ปุ่น และให้นักเรียนญี่ปุ่นได้สัมผัสชีวิตความเป็นอยู่ ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและเข้าร่วมกิจกรรมกิจอาสา ในประเทศไทยเป็นระยะเวลา 8-10 วัน โดยสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดายินดีจัดหาที่พักในรูปแบบ Host Family และหอพักนักเรียนให้แก่นักเรียนของสถาบัน TEG ตลอดจนเตรียมการส่งนักเรียนนักศึกษาของสถาบันไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่สถาบัน TEG ในโอกาสต่อไป

งานวิจัยและวิรัชกิจ/ข่าว

 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

Picture of Hello Mountain

Hello Mountain

Mountain Studio Team
ระดับปริญญาตรี