สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.

สจด. และ รร. แลนด์มาร์ค กรุงเทพ ลงนามบันทึกความร่วมมือทางวิชาการ

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

รศ.ดร.คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ อธิการบดี สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ร่วมลงนามความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) กับนายฟรานซิส เอ็กซ์ ซิมเมอร์แมน ผู้จัดการทั่วไป โรงแรมแลนด์มาร์ค กรุงเทพ เพื่อสร้างทักษะและประสบการณ์ให้นักศึกษาได้เรียนรู้จากผู้เชี่ยวชาญด้านโรงแรมตัวจริง และตรงตามความต้องการของตลาดแรงงานด้านอุตสาหกรรมโรงแรม ในวันจันทร์ที่ 24 มกราคม 2565 ณ ห้องสิรินธรพัฒนวิทย์ อาคาร 605 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา พิธีลงนามในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนสามารถนำความรู้ในสถานศึกษา ไปใช้กับการปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างสถาบันและสถานประกอบการอีกด้วย

ปภาภรณ์/ข่าว

 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

ระดับปริญญาตรี