สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

สจด. และ รร. แลนด์มาร์ค กรุงเทพ ลงนามบันทึกความร่วมมือทางวิชาการ

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

รศ.ดร.คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ อธิการบดี สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ร่วมลงนามความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) กับนายฟรานซิส เอ็กซ์ ซิมเมอร์แมน ผู้จัดการทั่วไป โรงแรมแลนด์มาร์ค กรุงเทพ เพื่อสร้างทักษะและประสบการณ์ให้นักศึกษาได้เรียนรู้จากผู้เชี่ยวชาญด้านโรงแรมตัวจริง และตรงตามความต้องการของตลาดแรงงานด้านอุตสาหกรรมโรงแรม ในวันจันทร์ที่ 24 มกราคม 2565 ณ ห้องสิรินธรพัฒนวิทย์ อาคาร 605 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา พิธีลงนามในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนสามารถนำความรู้ในสถานศึกษา ไปใช้กับการปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างสถาบันและสถานประกอบการอีกด้วย

ปภาภรณ์/ข่าว

 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

Picture of Hello Mountain

Hello Mountain

Mountain Studio Team
ระดับปริญญาตรี