สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.

ฝึกทักษะอาชีพจักสานจากคล้า

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

สำนักวิชาศึกษาทั่วไป สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา จัดโครงการบริการวิชาการ "ฝึกทักษะอาชีพจักสานจากคล้า" ตำบลหนองพันทา อำเภอโซ่พิสัย จังหวัดบึงกาฬ ระหว่างวันที่ 22-25 มกราคม 2565 เพื่อส่งเสริมให้ชุมชนประกอบอาชีพเสริมเพื่อก่อให้เกิดรายได้ต่อไป

 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

ระดับปริญญาตรี