สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

ฝึกทักษะอาชีพจักสานจากคล้า

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

สำนักวิชาศึกษาทั่วไป สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา จัดโครงการบริการวิชาการ "ฝึกทักษะอาชีพจักสานจากคล้า" ตำบลหนองพันทา อำเภอโซ่พิสัย จังหวัดบึงกาฬ ระหว่างวันที่ 22-25 มกราคม 2565 เพื่อส่งเสริมให้ชุมชนประกอบอาชีพเสริมเพื่อก่อให้เกิดรายได้ต่อไป

 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

Picture of Hello Mountain

Hello Mountain

Mountain Studio Team
ข่าวสารอื่นๆ ที่น่าสนใจ
ระดับปริญญาตรี