สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

แนะแนวออนไลน์

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2564 งานบริหารทั่วไปและสื่อสารองค์กร สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา จัดกิจกรรมแนะนำหลักสูตรและรับฟังการชี้แจงรายละเอียดการรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2565 (ผ่านระบบออนไลน์) แก่โรงเรียนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ปริมณฑล และต่างจังหวัด โดยมี รศ.ดร.คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ อธิการบดี กล่าวต้อนรับ โดยมีหัวข้อคือ แนะนำหลักสูตรใหม่คณะบริหารธุรกิจที่จะเปิดสอนในปีการศึกษา 2565 แนะนำหลักสูตรต่อเนื่องสำหรับผู้ที่ทำงานแล้วและต้องการกลับมาเพิ่มพูนความรู้ของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม แนะนำหลักสูตรใหม่คณะเทคโนลีดิจิทัลที่จะเปิดสอนในปีการศึกษา 2565 ประเภททุนการศึกษา ระบบการเปิดรับสมัครเรียน และหอพักนักศึกษาสถาบันฯ 

ปภาภรณ์/ข่าว

 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

Picture of Hello Mountain

Hello Mountain

Mountain Studio Team
ข่าวสารอื่นๆ ที่น่าสนใจ
ระดับปริญญาตรี