สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

หารือทางวิชาการ

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 รศ.ดร.คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ อธิการบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ให้การต้อนรับนางสาวจิราพร ขาวสวัสดิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ และคณะผู้บริหาร บริษัท ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) ในโอกาสประชุมหารือทางวิชาการที่ห้องประชุมสภาสถาบัน อาคาร ๖๐ พรรษา ราชสุดาสมภพ (604) พร้อมนำชมห้องปฏิบัติการคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม โรงงานต้นแบบคณะบริหารธุรกิจ ห้องปฏิบัติการคณะเทคโนโลยีดิจิทัล ห้องสมองกลฝังตัว ห้องปฏิบัติงานนวัตกรรม ห้องแปรรูปและห้องปฏิบัติการครัวและเบเกอรี่ ณ อาคาร 605 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา

ปภาภรณ์/ข่าว

Picture of Hello Mountain

Hello Mountain

Mountain Studio Team
ระดับปริญญาตรี