สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

บรรยากศการสอบเข้าเรียนระดับ ปวช. ปีการศึกษา 2565

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

โรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา จัดสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ ในการรับสมัครนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ปีการศึกษา 2565 ภายใต้มาตรการสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด –19

          เมื่อวันเสาร์ที่ 5 กุมภาพันธ์  2565 ดร.นวลอนงค์ ธรรมเจริญ ผู้อำนวยการโรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดาคณะผู้บริหาร คณะครูและทีมคณะทำงานรับสมัครนักเรียน ปวช. ปีการศึกษา 2565 ร่วมต้อนรับนักเรียน ผู้ปกครอง ในการรับสมัครนักเรียนใหม่ ระดับปวช. และเข้าร่วมชี้แจงการสอบข้อเขียน คุมสอบ (ช่วงเช้า) และสอบสัมภาษณ์ (ช่วงบ่าย) ภายใต้มาตรการสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด – 19 ในเวลา 08.00 – 16.00 น. โดยใช้สถานที่สอบ แบ่งออกเป็น 3 อาคารเรียน ดังนี้
อาคารเรียน 604 จำนวน 44 คน ได้แก่ สาขาการตลาด  สาขาช่างอิเล็กทรอนิกส์ สาขาช่างไฟฟ้ากำลัง สาขาช่างกลโรงงาน และสาขาช่างยนต์
อาคารเรียน 605 จำนวน 68 คน ได้แก่ สาขาเทคโนโลยีระบบสมองกลฝังตัว และสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ
อาคารเรียน 611 จำนวน 44 คน ได้แก่ สาขาอาหารและโภชนาการ และสาขาการสร้างเครื่องดนตรีไทย
          ซึ่งการสอบในครั้งนี้ มีผู้ปกครองและนักเรียนเข้าร่วม ประมาณ 300 คน ประสบควาสำเร็จเรียบร้อยเป็นไปตามวัตถุประสงค์ในการสอบคัดเลือกนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ปีการศึกษา 2565 ภายใต้มาตรการสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด – 19 ได้รับความร่วมมือจากนักเรียนและผู้ปกครองปฏิบัติตามเงื่อนไขในการจัดสอบ ฯ ได้เป็นอย่างดี ได้รับความพึงพอใจ ชื่นชมสถานที่อาคารเรียน การจัดการต้อนรับ ร้านจำหน่ายอาหารจากผู้ปกครองในการจัดสอบครั้งนี้ สร้างความภาคภูมิใจในทีมงานสามารถนำไปพัฒนาต่อยอดความสำเร็จในการจัดงานได้เป็นอย่างดีต่อไปในอนาคต

ชาติภักดิ์ / ข่าว

 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

Picture of Hello Mountain

Hello Mountain

Mountain Studio Team
ระดับปริญญาตรี