loader image
สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.

แนะแนวการศึกษาต่อ (รอบบ่าย)

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565 งานบริหารทั่วไปและสื่อสารองค์กร พร้อมด้วยงานพัฒนาและติดตามผลนักเรียนนักศึกษา และงานทุนการศึกษา ลงพื้นที่สถานศึกษาแนะนำหลักสูตรการเรียนการสอนสถาบัน (รอบบ่าย) ณ โรงเรียนสิงห์บุรี ซึ่งเป็นศูนย์แนะแนวจังหวัดสิงห์บุรี มีสถานศึกษาที่เข้าร่วมรับฟังการแนะนำหลักสูตร ได้แก่ สพม.สิงห์บุรี อ่างทอง โรงเรียนสิงห์บุรี โรงเรียนบ้านหมี่วิทยา โรงเรียนท่าช้างวิทยาคาร โรงเรียนหัวไผ่วิทยาคม โรงเรียนบางระจันวิทยา โรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคม โรงเรียนพรหมบุรีรัชดาภิเษก โรงเรียนอินทร์บุรี โรงเรียนศรีศักดิ์สุวรรณวิทยา โรงเรียนบ้านแป้งวิทยา โรงเรียนทองเอนวิทยา โรงเรียนสิงหพาหุ “ประสานมิตรอุปถัมภ์” โรงเรียนศรีวินิตวิทยาคม โรงเรียนวัดไผ่ดำ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์วิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรีและอาชีวศึกษาสิงห์บุรี สำหรับการแนะนำครอบคลุมเรื่องหลักสูตรการเรียนการสอน ทุนการศึกษาและหอพักนักศึกษา

ปภาภรณ์/ข่าว

ระดับปริญญาตรี