สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

แนะแนวการศึกษาต่อ (รอบเช้า)

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565 งานบริหารทั่วไปและสื่อสารองค์กร พร้อมด้วยงานพัฒนาและติดตามผลนักเรียนนักศึกษาและงานทุนการศึกษา ลงพื้นที่สถานศึกษาแนะนำหลักสูตรการเรียนการสอนสถาบัน (รอบเช้า) ณ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์ จ.อ่างทอง ซึ่งเป็นศูนย์แนะแนวจังหวัดอ่างทอง มีโรงเรียนที่เข้าร่วมรับฟังการแนะนำหลักสูตร ได้แก่ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์ โรงเรียนสตรีอ่างทอง โรงเรียนแสวงหาวิทยาคม โรงเรียนป่าโมกข์วิทยาลัย และโรงเรียนโพธิ์จินดามณี สำหรับการแนะนำครอบคลุมเรื่องหลักสูตรการเรียนการสอน ทุนการศึกษาและหอพักนักศึกษา

ปภาภรณ์/ข่าว

 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

Picture of Hello Mountain

Hello Mountain

Mountain Studio Team
ระดับปริญญาตรี