สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.

การประกวดโครงงานนักศึกษา “Technological Wisdom to Create Communities and Industries Innovation”

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

จัดกิจกรรมประกวดโครงงานนักศึกษา “Technological Wisdom to Create Communities and Industries Innovation”

เมื่อวันที่ 20 – 21 กุมภาพันธ์ 2565 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา จัดกิจกรรมประกวดโครงงานนักศึกษา “Technological Wisdom to Create Communities and Industries Innovation” เพื่อส่งเสริมการวิจัย สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม ภูมิปัญญานักเทคโนโลยีสู่การสร้างนวัตกรรมเพื่อชุมชนและอุตสาหกรรม ณ โถงชั้น 1 อาคาร 60 พรรษา ราชสุดาสมภพ (604) โดยมีสิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมจากนักศึกษาหลักสูตรเรียนคู่งาน – งานคูเรียน ผลงานหลักสูตรเรียนคู่งาน ได้แก่ การพัฒนาระบบประเมินความผิดปกติสภาพแวดล้อมของกระบวนการหยอดกาวผลิตภัณฑ์ Super Pump Combiner ด้วยอินเตอร์เน็ตของสรรพสิ่ง ระบบแจ้งเตือนการทำงานเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ด้วยการประยุกต์ใช้อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง เครื่องตรวจสอบและจำแนกคุณภาพเสียงแตรรถยนต์ด้วยปัญญาประดิษฐ์ชุดตรวจวัดปริมาณฝุ่นบนพื้นผิวของแผงโซล่าเซลล์โดยแสดงผลผ่านแอปพลิเคชั่น เครื่องทดสอบเซอร์กิตเบรกเกอร์ตามมาตรฐาน IEC60898-1 เครื่องแจ้งเตือนการล้มด้วยการประมวลผลภาพผ่านระบบอินเตอร์เน็ตของสรรพสิ่ง ชุดการเรียนรู้โซล่าเซลล์ตามแสงอาทิตย์บันทึกข้อมูลและแสดงผลผ่านระบบอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง ชุดค้นหาและระบุตำแหน่งอุปกรณ์และเครื่องมือขนาดเล็กในสายการผลิตปั๊ม HRS กรณีศึกษา บริษัท ลูเมนตั้ม อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) ระบบตรวจสอบความถูกต้องของแผ่นประกอบวงจรอิเล็กทรอนิกส์อัตโนมัติ เครื่องวัดดัชนีเมฆเพื่อประเมินกำลังการผลิตไฟฟ้า ระบบควบคุมห้องอัตโนมัติใช้พลังงานเน็ตซีโร่ และการพัฒนาอุปกรณ์ที่ใช้แสงเพื่อตรวจจับและคาดคะเนระยะทางของวัตถุสำหรับการเรียนรู้ และผลงานหลักสูตรงานคู่เรียน ได้แก่ ระบบตรวจสอบคุณภาพของแผงควบคุมเครื่องปรับอากาศ อุปกรณ์ตรวจสอบการแสดงผลของปั๊มน้ำดับเพลิง อุปกรณ์ควบคุมตู้โหลดในงานเวทีผ่านแอพพลิเคชั่น ชุดวิเคราะห์การสั่นของเครื่องยนต์ เครื่องควบคุมการฉีดน้ำยากำจัดฟองบ่อบำบัดน้ำเสีย ของโรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพ และเครื่องตั้งศูนย์ล้อสำหรับรถไฟฟ้าขนาดเล็กแบบพกพา

สำหรับผลงานที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ ได้แก่
1. อุปกรณ์ควบคุมตู้โหลดในงานเวทีผ่านแอพพลิเคชั่น โดยนายวรรษา แจ้งสุข และนายฉัตร สาตพร

รางวัลรองชนะเลิศ ได้แก่
1. ระบบตรวจสอบคุณภาพของแผงควบคุมเครื่องปรับอากาศ โดยนายเกรียงศักดิ์ ลักษณสุวรรณ นายศตวรรษ ศรีสวัสดิ์ และนายศักดิ์สิทธิ์ สุธาธรรม

รางวัลชมเชย 3 รางวัล ได้แก่
1. เครื่องตรวจสอบและจำแนกคุณภาพเสียงแตรรถยนต์ด้วยปัญญาประดิษฐ์ โดย นายศิวัช บุญปิยทัศน์ และนายวีรภัทร เพ็ญสวัสดิ์
2. เครื่องแจ้งเตือนการล้มด้วยการประมวลผลภาพผ่านระบบอินเตอร์เน็ตของสรรพสิ่ง โดย นายฉัตรมงคล สิทธิพงษ์ นายชัพวิชญ์ แซ่จันทร์ และ Mr.Chanthun Sok
3. เครื่องควบคุมการฉีดน้ำยากำจัดฟองบ่อบำบัดน้ำเสีย ของโรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพ โดยนายสุนทร คงจันทร์ และนายอาทิตย์ แพงเจริญ

รางวัล Popular vote ได้แก่
1. ชุดค้นหาและระบุตำแหน่งอุปกรณ์และเครื่องมือขนาดเล็กในสายการผลิตปั๊ม HRS กรณีศึกษา บริษัท ลูเมนตั้ม อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) โดยนายศุภณัฐ พรรณเสมา และนางสาวมิ่งขวัญ ศรีสมโภชน์

ปภาภรณ์/ข่าว

ระดับปริญญาตรี