สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

ขอแสดงความยินดี นักเรียน สาขาวิชาการสร้างเครื่องดนตรีไทย ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับชาติ

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพ สาขาวิชาการสร้างเครื่องดนตรีไทย ชั้นปีที่ 3 ได้แก่ นายสรชา ธีระกุลพิศุทธิ์ ได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง ระดับชาติ “การประกวดดนตรีไทยประเภทเดี่ยว (จะเข้)”และนายณัชกฤช รุ่งโรจน์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 “การประกวดดนตรีไทยประเภทเดี่ยว ระนาดเอก (ไม้แข็ง)” ในการแข่งขันทักษะวิชาชีพทักษะพื้นฐาน และหลักสูตรระยะสั้น “ระดับชาติ” ประจำปีการศึกษา 2564 ในงานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ณ วิทยาลัยเทคนิคน่าน จังหวัดน่านสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

Picture of Hello Mountain

Hello Mountain

Mountain Studio Team
ระดับปริญญาตรี