สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

ต้อนรับคณะเอกอัครราชทูต

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

ต้อนรับคณะเอกอัครราชทูต

เมื่อวันที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2565 รศ.ดร.คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดาและคณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับ H.E. Mr. Kinzang Dorji เอกอัครราชทูตราชอาณาจักรภูฏานประจำประเทศไทย และคณะผู้แทนจาก His Majesty’s Secretariat ราชอาณาจักรภูฏาน นำโดย Dasho Dr. Sonam Kinga, Special Envoy of His Majesty The King of Bhutan ในโอกาสเยี่ยมชมสถาบัน และห้องปฏิบัติการเรียนการสอน และร่วมเจรจาความร่วมมือในการอบรมทักษะวิชาชีพให้กับเยาวชนภูฏาน ภายใต้โครงการ "De-suung Skilling Project (A Royal Initiative in Bhutan)" ณ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา

ปภาภรณ์/ข่าวสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

Picture of Hello Mountain

Hello Mountain

Mountain Studio Team
ระดับปริญญาตรี