สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

พิธีวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

พิธีวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และวันสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา

เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2565 ณ ห้องประชุมมหาจักรีวิทยประสิทธิ อาคาร 60 พรรษา ราชสุดาสมภพ ชั้น 4 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดาจัดพิธีวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และวันสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดาเป็นประธานในพิธี โดยประธานพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยหน้าโต๊ะหมู่บูชา จุดเครื่องบูชาทองน้อย และถวายสักการะพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี นักศึกษานำกล่าวบูชาพระรัตนตรัยและอาราธนาศีล พระสงฆ์ให้ศีล สวดพระพุทธมนต์ ประธานในพิธีและผู้เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องไทยธรรม กรวดน้ำ และกราบลาพระรัตนตรัยหน้าโต๊ะหมู่บูชา

ปภาภรณ์/ข่าว

 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

Picture of Hello Mountain

Hello Mountain

Mountain Studio Team
ระดับปริญญาตรี