สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

พิธีสรงน้ำพระเนื่องในวันปีใหม่ไทย

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2565 คณะผู้บริหารและบุคลากร ร่วมสรงน้ำพระเนื่องในวันปีใหม่ไทย ประจำปี 2565 ณ โถงชั้น 1 อาคาร 60 พรรษา ราชสุดาสมภพ (604)  โดยวันสงกรานต์เป็นวันฉลองการขึ้นปีใหม่ไทย ที่ยึดถือปฏิบัติกันมาช้านานเป็นวันแสดงความกตัญญูกตเวที และเป็นวันที่ครอบครัวจะได้ทำกิจกรรมร่วมกัน เช่น รดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ เล่นน้ำสงกรานต์ หรือเป็นกิจกรรมที่มีประโยชน์ต่อสังคม ทั้งการขนทรายเข้าวัด ทำบุญ ทำทานเพื่อความเป็นสิริมงคลในการเริ่มต้นปีใหม่ไทย

ปภาภรณ์/ข่าว

 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

Picture of Hello Mountain

Hello Mountain

Mountain Studio Team
ระดับปริญญาตรี