สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

เปิดโลกธุรกิจนักศึกษาจิตรลดา

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

เปิดโลกธุรกิจนักศึกษาจิตรลดา

เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2565 คณะบริหารธุรกิจ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา เปิดโครงการเปิดโลกธุรกิจนักศึกษาจิตรลดา (ทางระบบออนไลน์) แก่นักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2565 โดยมี รศ.ดร.คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา เป็นประธานและกล่าวแนะนำคณะและสถาบันแก่ผู้เข้าร่วมโครงการ พร้อมด้วย รศ.ดร.อรรณพ ตันละมัย คณบดีคณะบริหารธุรกิจ คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ โดยโครงการดังกล่าวจะจัดขึ้นถึงวันที่ 3 พฤษภาคม 2565 ผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับฟังการอบรมในประเด็นเปิดโลกธุรกิจคิดค้าขาย (Entrepreneurial Mindset) เจาะใจลูกค้าผ่าน Persona ไอเดียสุดปังด้วยนวัตกรรม (Opportunity Recognition & Innovation) กิจกรรมนำเสนอไอเดียธุรกิจและการรับคำปรึกษาในการต่อยอดไอเดียธุรกิจ 

ปภาภรณ์/ข่าว

 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

Picture of Hello Mountain

Hello Mountain

Mountain Studio Team
ระดับปริญญาตรี