สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.

ตอบรับคณะศึกษาดูงาน

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

ตอบรับคณะศึกษาดูงาน

เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2565 รศ.ดร.คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ อธิการบดี พร้อมด้วยผู้บริหารและคณาจารย์ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ให้การต้อนรับ Prof. Dr. Anil Kumar Anal และคณะสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT) ในโอกาสเยี่ยมชมศูนย์เรียนรู้เกษตรนวัต สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา จ.ระยอง

ปภาภรณ์/ข่าว

 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

ระดับปริญญาตรี